پذیرش نماینده فروش در سطح کشور ازطریق تماس با مدیریت.

تماس با ما

با ما در تماس باشید!

با ما در تماس باشید!

تلفن کارخانه :

۰۸۳۳۴۷۳۵۲۹۹

تلفن کارخانه :

۰۸۳۳۴۷۳۵۲۹۹

آدرس:

کرمانشاه، کیلومتر ۱۵ جاده همدان، شهرک صنعتی بیستون، نبش خیابان تولید ۲

آدرس:

کرمانشاه، کیلومتر ۱۵ جاده همدان، شهرک صنعتی بیستون، نبش خیابان تولید ۲

ایمیل :

chuper۹۰۰@gmail.com

ایمیل :

chuper۹۰۰@gmail.com

مدیریت فروش و واحد فروش :

۰۹۱۲۰۹۱۸۰۵۰
۰۹۱۰۴۷۱۰۰۶۱

مدیریت فروش و واحد فروش :

۰۹۱۲۰۹۱۸۰۵۰
۰۹۱۰۴۷۱۰۰۶۱

.

.