زنبور عسل چگونه عسل می سازد؟
چوپر

ابتدا زنبود عسل با خرطومش شیره ی گل ها و گیاهان را می مکد سپس آن را به کیسه ی عسلی در شکمش می برد و پس از چند عمل شیمیایی آن را به مایعی خوش بو ، خوش طعم ، مقوی و نشاط آور تبدیل می کند . وقتی میزان شهد جمع آوری شده به حدود ۴۰ میلی گرم رسید ، از روی گل ها بلند می شود و به سمت کندو می رود . زنبور خاصیت ثابت گلی دارد ، یعنی تا وقتی که مشغول جمع آوری شهد یک گل است ، روی سایر گل ها نمی نشیند .
شهدی که بدین طریق تولید می شود ، ۴۰ تا ۸۰ درصد آب است و زنبور عسل باید میزان آب آن را به ۱۸ الی ۲۰ درصد برساند تا عسل آماده شود .
برای تغلیظ آن زنبور های عسل شهدی را که که هنگام روز به کندو حمل کرده و درون حجره هایشان ذخیره نموده اند ، شب هنگام مجددا از داخل شان ها مکیده و وارد کیسه عسلی خود می نمایند در آنجا کمی از آب آن را جذب و موادی از قبیل هورمون ها و آنزیم ها به آن اضافه می کنند و بعد داخل حجره ها می ریزند . این عمل توسط سایر زنبور ها تکرار می شود و مقداری از آب آن هم در مجاورت جریان هوای کندو که از بال زدن زنبور ها ایجاد می شود ، تبخیر شده و در پایان مواد دیگری از قبیل اسید های آلی و مواد ضد عفونی کننده به آن اضافه می کنند .
عمل تغلیظ آن قدر ادامه می یابد تا عسل به غلظت طبیعی خود برسد ، آن گاه آن را درون سلول ها ذخیره می کنند و درب آن را با موم می پوشانند . بدین ترتیب عسل انبار شده می تواند برای مدت طولانی نگهداری شود .