عسل تک نفره
چوپر

شکر و عسل هر دو مواد شیرینی هستند که به عنوان چاشنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما همیشه ما را بر سر دوراهی انتخاب قرار می‌دهند. عسل‌های یک نفره بهترین گزینه‌ به عنوان شیرین‌کننده هستند. مخصوصا که با شروع فصل سرما اضافه کردن تنها یک پاکت از عسل تک نفره طبیعی به یک فنجان چای باعث التیام، آرامش، قدرت و سرزندگی شما می‌شود.