مصرف عسل همراه آویشن
چوپر

در صنعت داروسازی، آویشن به خاطر محتوای ترپن بالایی که دارد بسیار شناخته شده است. ترپن ها ترکیباتی آلی هستند که در بسیاری از گیاهان یافت می‌شوند و دارای خواص ضد میکروبی هستند. گونه‌های آویشن خصوصاً عصاره آویشن غنی از تیمول نیز می‌باشد که خواص ضد میکروبی دارد. آویشن در طول تاریخ به دلیل خواص ضد میکروبی خود شناخته شده است. در دوران باستان از برگ‌های خشک آویشن برای ضدعفونی کردن زخم‌ها استفاده می‌شد. همچنین چای آویشن را برای درمان گلودرد مصرف می‌کردند. امروزه هم آویشن جز اصلی بسیاری از محصولات بهداشتی مانند دهان‌شویه‌ها است. اضافه کردن ترکیب عسل و آویشن به آب و قرقره کردن آن، یکی از راه‌های مؤثر درمان عفونت دستگاه تنفسی است و التهاب را کاهش می‌دهد.