بارداری و مصرف عسل
چوپر

عسل در دوران بارداری بی خطر است در صورتی که پاستوریزه شده باشد. یکی از دلایل نگرانی در مورد عسل خام این است که می تواند باعث بوتولیسم شود. سیستم گوارش در بزرگسالان شامل باکتری هایی است که از سم بوتولیسم جلوگیری می کند و اجازه نمی دهد که به جفت منتقل شود. علاوه بر خواص فوق العاده عسل برای افراد عادی، عسل در طی دوران بارداری نیز مزایای متعددی برای زنان باردار دارد؛ زیرا غنی از قندهایی مانند فروکتوز و گلوکز، علاوه بر مواد مغذی می باشد.