دیابت
چوپر

در ارتباط با عسل خوب و مناسب دیابت اگر عسل با ساکارز زیر ۱ نیاز داشته باشید فعلا در خزانه کیمیاس نداریم اما عسل ممتاز گون گز کیمیاس را به همه بیماران توصیه میکنیم چون هم ساکارز ۲.۷ هستش که ساکارز زیر ۵ نشان دهنده طبیعی بودن عسل هستش و هم فاکتورهایی نظیر پرولین ۷۱۴ دارا می باشد که نشان می دهددر برداشت عسل عجله نشده و زنبور بطور کافی روی گل ها نشسته است. برای سفارش عسل میتوانید از طریق سایت اقدام نمایید و یا تماس بگیرید. در سایت لیست تمامی عسل ها موجود اند که همگی دارای ساکارز زیر ۳ می باشند که نشان از طبیعی بودن عسل دارد.