ویژگی عسل طبیعی
چوپر

در حدود ۸۰ درصد عسل را قندهای ساکارز، گلوکوز و فروکتوز تشکیل می‌دهند و ۲۰ درصد باقی عسل از آب و سایر مواد تشکیل شده است. ساکارز نوعی کربوهیدرات است که در بسیاری از مواد غذایی طبیعی و صنعتی که ما به صورت روزانه مصرف می­کنیم وجود دارد. ساکارز در واقع همان شکری است که همه ی ما می شناسیم و مصرف می­کنیم . این ماده انرژی مورد نیاز بدن را تامین می­کند و خود از دو مولوکول گلوکز و فروکتوز تشکیل شده است. همچنین زنبور بعد از تغذیه شهد گل‌ها در مسیر بردن آن به کندو توسط آنزیم‌هایی مثل دیاستاز که در بدنش وجود دارد شهد را فرآوری می‌کند تا به عسل تبدیل شود.
حال که می دانید عسل از چه چیز­هایی تشکیل شده و چگونه تولید می­شود باید به شما بگوییم که تنها یک راه قطعی و معتبر برای تشخیص عسل طبیعی وجود دارد و نمی­توان میزان ساکارز و یا دیاستاز عسل را با چشیدن و یا بوییدن آن فهمید. آزمایش عسل در آزمایشگاه­‌های معتبر عسل تنها راه قطعی برای تشخیص کیفیت آن است. آزمایش عسل مشخص می­کند که درصد مواد تشکیل دهنده عسل مانند ساکارز و دیاستاز چقدر است و اینگونه می توان متوجه شد که عسل طبیعی است یا تغذیه ای.