اعصاب آرام
چوپر

طبق گزارشات مواد تشکیل دهنده عسل شامل اثرات آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی، ضد التهابی، ضد تکثیر، ضد سرطان و ضد متاستاز هستند. بسیاری از شواهد استفاده از عسل در کنترل و درمان زخم ها، دیابت، سرطان، آسم و همچنین بیماری های قلبی عروقی، عصبی و گوارشی را نشان می دهد. عسل با خواص فیتو شیمیایی، ضد التهابی، ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی در درمان بیماری نقش بالقوه دارد.