دیابت و عسل
چوپر

بیماران دیابتی نیز می‌توانند عسل مصرف کنند. اما به هر میزان و در هر شرایطی خیر.میزان قند هر ماده‌ی غذایی را با شاخصی به نام شاخص گلایسمیک (Glycemic Index) می‌سنجند. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تاثیری که این ماده‌ی غذایی بر روی قند خون دارد چقدر است. هر چقدر این شاخص کمتر باشد به این معناست که سطح گلوکز خون را به میزان کمتری افزایش می‌دهد. اگر چه شاخص گلایسمیک عسل بسته به نوع عسل متفاوت است اما به طور کلی میانگین این شاخص در حدود ۵۵ برای عسل و ۶۵ برای شکر و قند است. که این نشان می‌دهد عسل یک جایگزین خوب برای این دو است. عسل آویشن یکی از انواع عسل‌هاست که شاخص گلایسمیک پایینی دارد. اما به هر حال عسل نیز نوعی از کربوهیدارت است که باید در مصرف آن دقت کرد. مصرف بیش از حد عسل نیز خود می‌تواند باعث قند خون شود.در سال ۲۰۰۴ یک مطالعه نه چندان گسترده بر روی عسل و شکر و تاثیر آن‌ها بر روی سطح قند خون انجام شد. نتایج نشان داد که محلول ۷۵ گرمی از عسل چه در افراد داری دیابت و چه در افرادی که اصلا دیابت ندارند بعد از ۳۰ دقیقه سطح قند خون را بالا می‌برد، اما این میزان نسبت به محلول ۷۵ گرمی شکر کمتر است. اما نکته اینجا بود که بعد از گذشت دو ساعت از آزمایش، قند خون افرادی که عسل مصرف کرده بودند در سطح پایینتری از کسانی که قند مصرف کرده بودند قرار گرفت. در مطالعه‌ی دیگری که در سال ۲۰۱۸ در کشور رومانی انجام گرفت. نشان داده شد که جایگزینی عسل به جای قند و شکر می‌تواند به کاهش سطح قند خون افراد کمک کند. محققان این اثر را به شاخص گلایسمیک پایین عسل و همچنین خواص ضد التهابی آن نسبت می‌دهند.