عسل طبیعی یا فراوری شده!
چوپر

تعداد ۶۰ شیشه عسل در آزمایشگاه FSN مورد آزمایش قرار گرفتند و نتیجه‌ این بود که همه‌ی آنها فراوری‌شده و فاقد گرده بودند . طبق آزمایش این مرکز:
«حذف این ذرات میکروسکوپی که درون یک گل وجود دارد، باعث می‌شود شهد کیفیت استاندارد مدنظر آژانس‌های ایمنی غذا در جهان را نداشته باشد. طبق نظر بخش‌های مربوط به ایمنی غذا در سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون اروپا و چندین مرکز دیگر بدون وجود گرده نمی‌توان تشخیص داد که عسل از منبع سالم و مناسبی به دست آمده باشد.» این سازمان در تحقیقات خود موارد زیر را کشف کرد:
• ۷۶ درصد از عسل‌های نمونه، خریداری شده از فروشگاه‌های مواد غذایی فاقد گرده بودند.
• ۷۷ درصد از عسل‌های موجود در فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی نظیر والمارت نیز فاقد گرده بودند.
• ۱۰۰ درصد عسل‌های موجود در داروخانه‌ها نیز فاقد گرده بودند. خوشبختانه تمامی نمونه عسل‌های فرستاده شده از بازارهای مزارع، تعاونی‌ها و فروشگاه‌های محصولات طبیعی دارای گرده بودند، همچنین تمامی برندهای محصولات ارگانیک نیز عسل طبیعی عرضه می‌کردند. وقتی می‌خواهید عسل بخرید اطمینان حاصل کنید عسل خام، فیلتر نشده، ۱۰۰ درصد خالص و از یک منبع مطمئن باشد.