ترخینه سنتی کرمانشاهی
چوپر

با توجه به وجود دوغ و گندم و سایر مواد از جمله عدس در ترخینه، این سوپ محلی به عنوان یک پنی سیلین طبیعی عمل کرده و در درمان سرماخوردگی بسیار موثر است. وجود باکتری های پروبیوتیک موجب افزایش خواص ترخینه شده و مشکلات دستگاه گوارش را کاهش داده و موجب افزایش باکتری های مفید روده می شود.
همچنین این محصول برای بیماران دیابتی هم با خواص فراوانی همراه است. در کنار خواص فراوان، بهداشتی بودن این محصول هم نکته حائز اهمیتی است، چرا که در تولید این محصول عملا دخالت انسان را محدود کرده و تولید آن را از سنتی به صنعتی تغییر داده ایم.