ترخینه اولین سوپ آماده جهان
چوپر

آیا می دانید "تارحانا" که از سالیان دور تا به امرور توسط ترک ها در آسیای میانه تهیه شده، اولین سوپ آماده در جهان است؟ تارحانا و یا همان ترخینه یک محصول سنتی از غلات تخمیر شده است که با مخلوط کردن، تخمیر شدن، خشک کردن و آسیاب کردن آرد، ماست، ماده مخمر، سبزیجات و ادویه جات به دست می آید.
گفته می شود "ترخینه" که توسط ترکان آسیای میانه تهیه می شده، اولین سوپ آماده جهان است و توسط سلجوقیان به خاورمیانه و آناتولی آورده شده است. در رابطه با اینکه نام "ترخینه" از کجا آمده، اطلاعات دقیقی در دست نیست. در زبان ترکی به این سوپ "تارحانا" گفته می شود. یونانیان نیز به این سوپ "ترانا" می گویند و آن را زیاد مصرف می کنند. شایعات و روایت های متعددی در مورد ریشه کلمه "تارحانا" وجود دارد: آنچه که بیشتر شایع است، این است که از کلمه "دارحانا" به معنی "خانه فقیر" برگرفته شده است. گفته می شود که در یکی از روزهای ماه رمضان، سلطان به خانه یکی از فقرا رفته و در آنجا افطار می کند. صاحبخانه که چیزی برای پذیرایی از سلطان نداشت، تنها با کاسه ای سوپ و نان از سلطان پذیرایی می کند. سلطان سوپ را بسیار می پسندد و نام آن را می پرسد.
زن صاحبخانه نیز با شرم و در حالی که سر خود را پایین انداخته بوده، می گوید: سوپ "دارحانا" یعنی سوپ "خانه فقیر". بدین ترتیب این نام به مرور زمان به نام "تارحانا" تبدیل می شود. فرهنگ مربوط به سوپ "تارحانا" و یا همان ترخینه در شهر قهرمان مرعش ترکیه توسعه بیشتری یافته و انواع متفاوت ترخینه در این شهر تهیه و پخت می شود. شهرهای عشاق، افیون قره حیصار، مالاتیا، بندرما، گونن، گئدیز و بی پازاری نیز با طبخ سوپ ترخینه مختص به خود بسیار مشهور هستند.