بهترین رنگ عسل کدام است؟
چوپر

پیش از اینکه عسل به مایع شیرینی که میشناسیم تبدیل شود هدف اصلی فرآیند از اینجا شروع میشود که گل ها و گیاهانی هستند که گرده افشانی آنها توسط زنبورها صورت میگیرد.
در مقابل این گرده افشانی، گل ها برای زنبورها شهد تولید می کنند شهد گل ها معمولا بیشتر از قند تشکیل شده که زنبورها از این قند ها به همراه برخی مواد جزئی دیگر مربوط به هم در تولید عسل استفاده میکنند. رنگ عسل یک خاصیت قابل مشاهده عسل است و بیشتر تابع درجات مختلف جذب نور با طول موج های مختلف اجزای عسل است. عسل در رنگ های مختلف از بی رنگ تا قرمز رنگ، زرد، زرد کهربایی، قهوه ای با رنگ های جزیی قرمز تولید می شود. بیشتر عسل ها زمانی که به آنها نور ماورا بنفش بتابانیم، نورهای قابل مشاهده با رنگ های مختلف منتشر می کنند که این خاصیت فلورسانس عسل است. در نتیجه رنگ و طعم عسل با توجه به گیاهی که زنبور از آن تغذیه کرده رابطه متقابلی باهم دارند و هر عسل با توجه به رنگ آن طعم مجزایی نیز دارد. رنگ، طعم و حتی بوی عسل میتواند بسته به نوع و محل استخراج شهد، بسیار مختلف باشد. بعلاوه، آب و هوا نیز میتواند در نتایج نهایی تاثیر بگذارد. در واقع حتی اگر یک گل هر سال در یک زمان و در همان مکان دوباره شکوفه داده و شهد تولید کند، شهد آن ممکن است با دفعه قبل کمی متفاوت باشد. وقتی زنبورها فقط از یک جا شهد جمع آوری کنند، به آن عسل تک گل (یا مونوفلورال) میگوییم، مثل عسل آویشن، عسل کتیرا، عسل مرکبات . عسلی که شهد آن از مکان های مختلف و گل های مختلف تهیه شده باشد نیز عسل چند گیاه (یا پُلی فلورال) مینامیم. عسل چهل گیاه یا عسل کوهستان عسلی سبک و کم رنگ است که بسیار رایج میباشد.

رنگ عسل را چگونه اندازه میگیرند؟

رنگ عسل در مقیاسی به نام مقیاس Pfund درجه بندی می شود. یک درجه بندی رنگ Pfund یک ابزار شیشه ای کهربایی است که درجه بندی رنگی است که از روشن به تیره میرود. رنگ عسل را با ریختن آن در یک ظرف و مقایسه آن با درجه بندی Pfund میسنجند. جایی که همخوانی رنگ عسل با مقیاس اندازه گیری میشود یکی از سرهای ابزار است. چنین اندازه گیری، برای عسل از ۰ تا ۱۴۰ میلی متر رنگ تعیین میکند. روش دیگری برای تشخیص رنگ عسل، استفاده از دستگاه مقایسه بصری (مارک Lovibond) است. در این روش یک پرتو نور به عسل تابانده و رنگ آن با یک نمونه رنگی استاندارد مقایسه میشود. آیا رنگ عسل روی کیفیت آن اثر میگذارد؟

چوپر